Czym jest Joga

Joga narodziła się w dawnych Indiach, a techniki jogi są znane od ponad 5000 lat. Słowo „joga’ pochodzi od sanskryckiego słowa „yuj” i znaczy : wiązać, łączyć, przywiązywać, scalać, zjednoczyć, ujarzmiać.
Joga pozwala odnaleźć równowagę, harmonię , oczyszcza i wzmacnia ciało i, duszę i umysł praktykującego. Ukazuje w jaki sposób osiągnąć pełnię zdrowia, doskonałą kontrolę nad umysłem, uczy jak pogodzić się z własnym JA, światem, naturą i Bogiem.
Joga jest praktyczną filozofią , nauką, w której akcent położony jest na wysiłek człowieka i samodyscyplinę , dzięki którym można wyciszyć niespokojny umysł, usunąć rozproszenia i automatyzmy oraz osiągnąć pełnię poprzez zjednoczenie ciała, umysłu i ducha
Joga jest sposobem samodoskonalenia, metodą pracy nad sobą , z której może skorzystać każdy niezależnie od wyznawanej religii.
Pierwszym najstarszym i najważniejszym dziełem o jodze są Jogasutry, za autora których uważany jest Patanjali. Traktat powstał około 200 rpne i składa się ze 195 zwięzłych aforyzmów zwanych Yoga Sutra. Dzieło to porządkuje zasady i praktyki jogi łącząc teorię z praktyką i prezentując je w postaci spójnego zwartego tekstu .
Najbardziej jest popularna  HATHA JOGA. „Ha” tłumaczy się jako słońce, symbol ładunków pozytywnych w człowieku, ‘tha” – księżyc, symbol ładunków  negatywnych. Hatha joga dosłownie oznacza słońce i księżyc połączone w jedno, wyraża także równowagę potencjałów pozytywnych i negatywnych w naszym ciele, uzyskana za pomocą samokontroli. Oznacza  harmonię pomiędzy ciałem, a duchem.
Według Patanjalego joga składa się z ośmiu członów. Każdy z nich ma swoją oddzielną tożsamość, ale wszystkie są częścią całości, a kiedy się łączą , osiem etapów staje się prawdziwą jogą.

Oto osiem elementów jogi.

1. Yama – powszechne przykazania moralne.

To pięć uniwersalnych praw dotyczących niestosowania przemocy, prawdomówności, zakazu kradzieży, wstrzemięźliwości seksualnej i wolności od pragnienia. Owych reguł etycznego zachowania należy przestrzegać w życiu codziennym w celu propagowania harmonii i zrozumienia w społeczeństwie. Prawa yama odnoszą się do moralności uniwersalnej.

2. Niyama – oczyszczanie siebie poprzez dyscyplinę.

Pięć zasad zachowania jednostki to: czystość, zadowolenie, wyrzeczenie, studiowanie jaźni i oddanie Bogu. Niyama to zasada zachowania się jednostki.

3. Asana  – pozycja.

Zgodnie z sutrami Patanjalego „Asana jest doskonałą stabilnością ciała, zrównoważeniem umysłu i szczęśliwością ducha”. Praktykowanie asan poprawia elastyczność ciała, witalność i stan zdrowia .Jednak najważniejszym zadaniem postaw jest połączenie ciała i umysłu, tak aby splotły się ze sobą , zapoczątkowując ścieżkę przejścia od świadomości fizycznej do duchowej.

4. Pranajama– rytmiczna kontrola oddechu.

W pranajamie są trzy ruchy: wydłużony delikatny wdech, wydech oraz zatrzymanie; wszystkie regulowane z precyzją co do czasu trwania i miejsca.  Należy praktykować ja po opanowaniu asan.  Pranajama rozluźnia ciało, uspokaja układ nerwowy i daje umysłowi spokój.

5. Pratyahara – wycofanie i wyzwolenie umysłu spod dominacji zmysłów i zewnętrznych obiektów.

Oderwanie zmysłów od przedmiotów pożądania jest łącznikiem między czterema pierwszymi, a trzema pozostałymi członami. Przestrzegając zasad etyki uniwersalnej i jednostkowej (yamai niyama)oraz praktykując asany i pranajamę , można skierować zmysły do wnętrza i osiągnąć całkowity spokój.

6. Dharana – koncentracja

Po wykonaniu pracy z ciałem, czyli opanowaniu asan, udoskonaleniu umysłu dzięki pranajamie oraz oderwaniu zmysłów przy pomocy pratyahary osiąga się stan dharany.

Umysł jest całkowicie skoncentrowany na wykonywaniu jednego zadania, na którym skupia się cała uwaga. Im dłużej umysł znajduje się w tym stanie najwyższego skupienia, tym staje się silniejszy.

7. Dhyana – medytacja

Gdy adept utrzymuje niczym niezakłóconą koncentrację w dharanie, staje się to dhyaną. W stanie głębokiej koncentracji i niczym nie zmąconej medytacji, umysł, ciało i oddech staja się jednością stapiając się w jeden stan istnienia.

8. Samadhi – samorealizacja.

Jest to kulminacja- prawdziwe odczucie wspólnoty i spokoju. Taki stan umysłu jest esencją jogi; w wyniku oczyszczania ciała i umysłu adept wznosi się ponad swoje zmysły. Ciało i zmysły znajdują się jakby w uśpieniu, zaś umysł i myślenie są pobudzone. Wszystko to dzieje się poza świadomością.
Istnieją różne metody praktyki hatha jogi np. Iyengar Yoga, Ashtanga Yoga, Sivananda Yoga, Kundalini Yoga , Ananda Yoga.
Najbardziej znanym i najszerzej stosowanym stylem  hatha –jogi  w świecie i w Polsce jest Iyengar Yoga.