O jodze

Joga narodziła się w dawnych Indiach, a techniki jogi są znane od ponad 5000 lat. Słowo „joga” pochodzi od sanskryckiego słowa „yuj” i znaczy: wiązać, łączyć, przywiązywać, scalać, zjednoczyć, ujarzmiać.

Joga pozwala odnaleźć równowagę, harmonię, oczyszcza i wzmacnia ciało, duszę i umysł Praktykującego. Ukazuje w jaki sposób osiągnąć pełnię zdrowia, doskonałą kontrolę nad umysłem, uczy jak pogodzić się z własnym JA, światem, naturą i Bogiem.

Joga jest praktyczną filozofią , nauką, w której akcent położony jest na wysiłek człowieka i samodyscyplinę , dzięki którym można wyciszyć niespokojny umysł, usunąć rozproszenia i automatyzmy oraz osiągnąć pełnię poprzez zjednoczenie ciała, umysłu i ducha .
Joga jest sposobem samodoskonalenia, metodą pracy nad sobą , z której może skorzystać każdy niezależnie od wyznawanej religii.

Pierwszym najstarszym i najważniejszym dziełem o jodze są Jogasutry, za autora których uważany jest Patanjali. Traktat powstał około 200rpne i składa się ze 195 zwięzłych aforyzmów zwanych Yoga Sutra. Dzieło to porządkuje zasady i praktyki jogi łącząc teorię z praktyką i prezentując je w postaci spójnego zwartego tekstu.

Najbardziej jest popularna HATHA JOGA. „Ha” tłumaczy się jako słońce, symbol ładunków pozytywnych w człowieku, „tha” – księżyc, symbol ładunków negatywnych. Hatha joga dosłownie oznacza słońce i księżyc połączone w jedno, wyraża także równowagę potencjałów pozytywnych i negatywnych w naszym ciele, uzyskana za pomocą samokontroli. Oznacza harmonię pomiędzy ciałem, a duchem.

Według Patanjalego joga składa się z ośmiu członów. Każdy z nich ma swoją oddzielną tożsamość, ale wszystkie są częścią całości, a kiedy się łączą, osiem etapów staje się prawdziwą jogą.