Regulamin

Regulamin obowiązujący uczestników zajęć
Hatha Jogi w Ośrodku „SADHANA”
 1. Rozpoczynając praktykę jogi w Ośrodku Jogi „SADHANA” każdy uczestnik zajęć zobowiązuje się do zapoznania z niniejszym regulaminem, wypełnienia karty ewidencyjnej oraz podpisania oświadczenia. Uczestnik zobowiązuje się do uczestniczenia w zajęciach dostosowanych poziomem zaawansowania do swoich możliwości i doświadczenia w jodze oraz poinformowania prowadzącego przed zajęciami o swoich problemach zdrowotnych.
 2. Zajęcia stanowią integralną całość, dlatego obowiązuje punktualność!
  Osoby spóźnione więcej niż 5 minut proszone są o nie wchodzenie na salę.
  W zajęciach należy brać udział od początku do końca. Niedopuszczalne jest wychodzenie przed zakończeniem zajęć.
 3. Nie ćwiczymy bezpośrednio po posiłkach. Muszą upłynąć min.3 godziny od momentu zakończenia obfitego posiłku, 1-2  godziny po skończeniu bardzo lekkiego posiłku. W trakcie ćwiczeń nie należy pić.
 4. Jeść i pić można najwcześniej pół godziny po zakończeniu zajęć.
 5. Osoby pod wpływem alkoholu , lub środków odurzających mają bezwzględny zakaz wstępu na zajęcia !
 6. Nie praktykujemy po dłuższym pobycie na słońcu, w solarium czy saunie.
 7. Bezpośrednio przed zajęciami i po nich  (1 godzina) nie należy korzystać z innego rodzaju aktywnego treningu.
 8. Strój do ćwiczeń powinien być wygodny i nie krępować ruchów.
  Ćwiczymy boso! Zanim wejdziesz na salę zdejmij obuwie (buty zostaw w szatni, lub na regale do tego przeznaczonym).
 9. Przed zajęciami zdejmij biżuterię (pierścionki, długie kolczyki, łańcuszki…) ,
  a przed niektórymi asami także okulary.
 10. Przed zajęciami wyłącz telefon komórkowy i odstaw wszystkie sprawy na bok.
 11. Jeśli masz problemy zdrowotne, menstruację, lub jesteś w ciąży  każdorazowo zgłoś ten fakt nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku poważnych chorób niezbędne jest skonsultowanie się z lekarzem
i uzyskanie zgody na uczestnictwo w zajęciach. Szczególnie istotne są: choroby serca, kręgosłupa, oczu, uszu, układu krwionośnego i oddechowego oraz przebyte operacje i kontuzje.

Miesiączka i ciąża nie są problemami medycznymi tylko wymagają
dostosowania zestawu ćwiczeń.

 1. Podczas zajęć staramy się zachować ciszę, która pomaga w skupieniu się nad własną praktyką i umożliwia wyciszenie się innym uczestnikom.
 2. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niepokojących dolegliwości w trakcie ćwiczeń (nagły wzrost ciśnienia, napięcie w oczach, ból w stawach), uczestnik powinien powiadomić osobę prowadzącą.
 3. Asany należy wykonywać bardzo starannie według wskazówek nauczyciela przy zachowaniu maksymalnej koncentracji. Pozwala to na bezpieczne ich praktykowanie. W ćwiczeniach stosujemy zasadę „NIC NA SIŁĘ „ , która chroni nas przed kontuzjami.
 4. Podczas zajęć nie prowadzimy „ŻADNEJ RYWALIZACJI” ani z uczestnikami,
  ani z samym sobą. Joga to nie współzawodnictwo!
 5. Każda asana to połączenie ciała, umysłu i oddechu.
  (NIE wstrzymuj oddechu w asanach). Podczas zajęć oddychamy przez nos.
 6. Ośrodek zapewnia sprzęt i niezbędne pomoce do ćwiczeń. Utrzymuj na sali porządek w trakcie i po ćwiczeniach. Po zakończeniu zajęć odłóż pomoce na swoje miejsce.
 7. Opłatę za zajęcia uiszcza się przed zajęciami poprzez wykupienie pojedynczego wejścia, lub odpowiedniego karnetu.
 8. Karnet ważny jest do momentu wykorzystania liczby zajęć nim objętych , lub upływu terminu jego ważności.
  Jeżeli osoba nie uczestniczy w opłaconych zajęciach z przyczyn leżących po jej stronie (wyjazd, choroba, spotkanie itp.)zajęcia te przepadają. Jeżeli zajęcia nie odbędą się z winy Ośrodka Jogi, to ważność karnetu zostaje przedłużona
  o liczbę wolnych dni.
 9. Do uzyskania oczekiwanych rezultatów w sferze fizycznej i psychicznej konieczna jest regularna praktyka.
 10. Za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w szatni, lub na sali Ośrodek Jogi nie odpowiada.
 11. Ośrodek Jogi  „SADHANA” nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe
  z nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu.